• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN MIỆNG

Xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng, văn hóa, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 

Tuyên truyền về truyền thống LLVT tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện đảo Cồn Cỏ - Ảnh: K.N

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17- CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Với sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và các địa phương, công tác tuyên truyền miệng của LLVT tỉnh đã khẳng định là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

            Công tác tuyên truyền miệng đã tập trung tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương cổ vũ nhân tố mới, kết quả các phong trào thi đua quyết thắng; gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng về tình hình thời sự trong nước, quốc tế trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, QP - AN, đối ngoại; các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp; các cuộc xung đột vũ trang, điểm nóng về chính trị an ninh thế giới cũng như trong nước.

Các buổi nói chuyện thời sự, thông báo chính trị đã góp phần ổn định dư luận xã hội, nâng cao nhận thức về “đối tượng”, “đối tác”; đồng thuận với đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ không ngại gian khổ, hy sinh, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

            Công tác tuyên truyền miệng đã tập trung vào các sự kiện lịch sử truyền thống, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Nội dung được biên tập thành các chuyên đề ngắn gọn, dễ hiểu và tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như nói chuyện, kể chuyện truyền thống gắn với tham quan nhà truyền thống, các di tích lịch sử… 

Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm và ý chí phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy ưu thế vượt trội trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, công tác tuyên truyền miệng đã trở thành kênh thông tin định hướng hiệu quả nhất, mũi nhọn đấu tranh sắc bén và được tiến hành mọi lúc, mọi nơi.

 

Hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đã giúp cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, nhận diện rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch; định hướng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần củng cố niềm tin, giữ vững ổn định chính trị.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nghiên cứu đổi mới và vận dụng hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, đối tượng. Kết hợp tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên với tổ chức các cuộc thi tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên giỏi, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động giao lưu văn nghệ, tọa đàm, diễn đàn, tham quan... sử dụng công nghệ thông tin, kết hợp với chiếu phim, sân khấu hóa, viết tin đăng báo, thi báo tường, bảng ảnh... vừa để nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, vừa tạo nên sức hấp dẫn thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia... tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, với nhiệm vụ, tăng cường tình đoàn kết quân dân. 

Các cơ quan, đơn vị mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cấp hệ thống nghe nhìn, hệ thống thiết chế văn hóa, pa nô, áp phích... làm cho công tác tuyên truyền bằng hình thức trực quan càng thêm sinh động, tạo nên sức hấp dẫn lôi cuốn bộ đội tham gia xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đấu tranh ngăn chặn không để văn hoá xấu độc thẩm lậu vào đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng phẩm chất, nhân cách quân nhân theo tiêu chuẩn con người mới xã hội chủ nghĩa.

Công tác tuyên truyền miệng đã bám sát đặc điểm tình hình hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương và đặc điểm đối tượng người nghe, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phương hướng, nhiệm vụ quân đội nhân dân gắn với quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa” trong thời kỳ mới; những kết quả và thành tựu trong sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại gắn với quá trình tiến thẳng lên hiện đại một số lực lượng; kết quả hoạt động đối ngoại quốc phòng, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách của LLVT tỉnh… Công tác tuyên truyền miệng đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 895
Hôm qua : 1.142
Tháng 07 : 20.878
Tháng trước : 94.993
Năm 2024 : 3.059.310
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,06