• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng ở tỉnh Quảng Trị

Với đặc điểm nổi bật là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, Internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người, tác động trực tiếp và có thể làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, đây cũng chính là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chống đối chính trị, tạo kênh thông tin để tiến hành các thủ đoạn nhằm thực hiện các mục tiêu “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng đời sống tinh thần phong phú lành mạnh góp phần đẩy lùi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Thủ đoạn của chúng thường là lợi dụng các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an để tuyên truyền, chống phá; sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền tập hợp lực lượng, phản đối sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; lợi dụng một số vấn đề bất cập, hạn chế trong công tác của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hay một số cá nhân để khoét sâu gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ... Chúng đã lập ra hàng trăm trang web, blog, mạng xã hội để thu thập, bịa đặt, trộn lẫn các thông tin đúng - sai, thật - giả; đưa ra các thông tin sai lệch với dụng ý xấu, định hướng dư luận bằng các luận điệu sai trái; đưa thông tin giật gân, lấp lửng để gây hoài nghi, hoang mang dư luận.

Là địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh tôn giáo, tỉnh Quảng Trị thường xuyên tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng quan tâm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện Quảng Trị có một số đối tượng chống đối chính trị, trong đó có đối tượng liên quan đến tổ chức Việt Tân, đến “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Hoạt động của số đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn tuy giảm, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục móc nối, nhận tài trợ chỉ đạo từ bên ngoài, tích cực tham gia các hoạt động phức tạp như lên tiếng bênh vực cho “Các nhà hoạt động xã hội dân sự”; dùng facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung vu cáo, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo… Số có quan điểm trái chiều, bất đồng, bất mãn, không đồng tình với các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn có xu hướng gia tăng. Tình trạng tìm đọc, bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung sai sự thật, nhạy cảm về chính trị… của người dùng Internet trên địa bàn có xu hướng gia tăng trong đó có cả cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh các hoạt động tôn giáo thuần túy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hoạt động khá phức tạp như: một số linh mục lợi dụng các dịp lễ của tôn giáo để rao giảng nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; mời các đối tượng tôn giáo cực đoan tham dự… Hoạt động của các đối tượng tham gia “Pháp Luân công” diễn ra phức tạp, các đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa Trời” gia tăng các hoạt động tuyên truyền, phát triển tổ chức trên địa bàn. Tuy nhiên, do bị đấu tranh mạnh mẽ nên chúng không thực hiện được, đến nay cơ bản tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời” trên địa bàn đã bị xóa bỏ.

Thực hiện Thông báo kết luận số 94-TB/TW, ngày 30/12/2002, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa”; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009, của Ban Bí thư về “tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, Tỉnh ủy Quảng Trị đã thành lập Tổ giúp việc Thường trực Tỉnh ủy về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (gọi tắt là Tổ giúp việc 94) gồm 12 thành viên, phần lớn là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Tổ giúp việc 94 đã dần từng bước định hình phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy giao; góp phần ổn định mặt trận chính trị tư tưởng, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy thành lập Tổ giúp việc 94 cấp huyện. Đến nay, 10/10 huyện, thị, thành ủy đã thành lập Tổ giúp việc 94; đã ban hành quy chế hoạt động của Tổ giúp việc đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên (Thành ủy Đông Hà đã thành lập thêm đội ngũ cộng tác viên gồm 7 đồng chí), triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ giúp việc gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm của các Đảng bộ địa phương. Các đơn vị Công an, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đều thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Hiện nay, lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác trên không gian mạng của tỉnh có gần 700 thành viên tham gia, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tổ giúp việc 94 của các huyện, thị, thành phố; Đoàn TNCSHCM tỉnh Quảng Trị; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và một lực lượng cộng tác viên đông đảo. Ngành Công an đã chủ động nắm tình hình, tập hợp thông tin, tài liệu về những đối tượng thường đăng tải các quan điểm sai trái thù địch, từ đó báo cáo và tham mưu cấp ủy, chính quyền  có hướng giải quyết; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí viết bài hoặc xây dựng chương trình, chuyên mục đấu tranh, phản bác.

Sau một thời gian hoạt động, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổ giúp việc 94 đã xây dựng, ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2018 với 25 đầu việc cụ thể; bổ sung, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; xây dựng danh mục các đề tài để định hướng viết bài đấu tranh phản bác. Thành lập, ban hành quy chế vận hành và đưa vào hoạt động các trang facebook ẩn danh của Tổ giúp việc 94. Bộ phận thường trực Tổ giúp việc 94 đã hoạt động tích cực; thường xuyên nắm bắt thông tin từ các nguồn (công luận, dư luận xã hội, mạng xã hội…), tổng hợp, phân tích, kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất Thường trực Tỉnh ủy hướng, giải pháp xử lý.

Một điểm mới trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh là đã thành lập các nhóm cộng tác viên toàn tỉnh theo hệ thống, gồm group cấp tỉnh và group từng huyện, thị, thành. Group được thành lập theo nguyên tắc: đồng chí phụ trách dư luận xã hội cấp tỉnh đồng admin vào nhóm của cấp huyện, thị, thành phố và tương đương; đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh thuộc địa phương, đơn vị nào thì chịu trách nhiệm quản trị group của địa phương, đơn vị đó. Thông qua group, các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh báo cáo nhanh tình hình DLXH xã hội, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, đơn vị; nhận, trao đổi thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội do bộ phận phụ trách dư luận xã hội cung cấp để tuyên truyền, định hướng kịp thời (bộ phận phụ trách dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động dẫn các  về group cấp tỉnh và đề nghị các cộng tác viên cấp tỉnh chia sẻ, tuyên truyền theo hướng “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; hướng tới đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích chia sẻ, bình luận nhằm định hướng dư luận, cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội). Thông qua đó, nắm dư luận xã hội, tổng hợp đề xuất giải pháp xứ lý và định hướng phù hợp với từng vấn đề liên quan.

 Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các thành viên của Tổ Giúp việc 94, đặc biệt là thành viên Công an, Quân sự, Biên phòng, Sở Thông tin và Truyền Thông được đẩy mạnh nhằm nắm bắt, trao đổi thông tin, đồng thời phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng sàng lọc, ngăn chặn xử lý những thông tin xấu, độc trên Internet; tổ chức trực trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, quê hương, thời điểm các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài tỉnh tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; theo dõi, phát hiện các Website, blog, Facebook trá hình, giả mạo, có hoạt động kích động nhân dân biểu tình chống chính quyền, nói xấu Đảng, Nhà nước kịp thời thông báo với cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Có thể thấy rằng, đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng không tách rời cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp giữa BCĐ 94 cấp tỉnh và Tổ 94 cấp huyện. Mở rộng, triển khai xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều phương pháp linh hoạt từ tỉnh đến huyện. Tăng cường công tác phát hiện, nắm bắt tình hình nhất là trước những vụ việc nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn tỉnh để định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các địa phương phải làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện sớm để ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, lĩnh vực mình quản lý, nắm chắc tình hình, có kế hoạch và chủ động xử lý, kịp thời khi sự việc mới phát sinh. Bên cạnh đó, cần rà soát, nắm chắc hoạt động của số đối tượng bất mãn, cực đoan chống đối, nhất là người tại địa phương mình; các hội, nhóm phản động ở từng địa bàn để có phương pháp đấu tranh linh hoạt, hiệu quả. Cùng với ban, ngành liên quan nghiên cứu thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa các hoạt động chống đối của một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các thông tin đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội có nội dung xấu độc; tăng cường các bài viết, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giải thích các vấn đề dư luận quan tâm để định hướng tư tưởng.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, cần được triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp. Thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên, sẽ góp phần hữu hiệu ngăn chặn, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ tốt đẹp mà Đảng và Nhân dân ta đang xây dựng. 

                                                                               Mai Diệu Linh  (theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh Quảng Trị)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 888
Hôm qua : 1.259
Tháng 04 : 22.543
Tháng trước : 94.452
Năm 2024 : 3.045.623
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,04