• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay

Với lực lượng đông đảo, chiếm hơn 1/3 dân số, thanh niên luôn là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tỉnh táo, bản lĩnh, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động trở thành yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ của tổ chức Đoàn Thanh niên hiện nay.

                                Đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Thanh niên có vai trò rất quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên tiếp tục là lực lượng đông đảo, nêu cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức, trách nhiệm, xung kích triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần to lớn phát triển kinh tế-xã hội đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phần lớn thanh niên Việt Nam luôn nêu cao nhận thức và trách nhiệm, tự nguyện phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước; thể hiện quan điểm, thái độ đúng đắn trước các sự kiện chính trị trong nước và diễn biến tình hình khu vực, thế giới. Nhiều đoàn viên, thanh niên chủ động, thẳng thắn đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, phê phán mọi biểu hiện, nhận thức lệch lạc và hành vi tiêu cực, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch. Song, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, nhạy cảm, dễ tiếp cận cái mới, dễ bị lôi kéo, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế, một bộ phận thanh niên có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm... Triệt để lợi dụng đặc điểm đó, nhiều năm qua các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động vào giới trẻ, lôi kéo, kích động hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Các thế lực thù địch cũng tập trung xuyên tạc nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chế độ XHCN ở nước ta để làm tan rã lý tưởng và niềm tin của thanh niên với Đảng, gây khủng hoảng về ý thức hệ trong đảng, nhân dân và thanh niên. Mặt khác, chúng không ngừng tạo dựng, cấu kết những phần tử ly khai, bất mãn, cơ hội chính trị hòng hình thành những tổ chức, lực lượng đối lập về chính trị để tiến tới tranh giành quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chiêu trò này hỗ trợ cho tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra nhanh hơn.

Do thiếu hiểu biết, ít rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nhận thức còn hạn chế, một bộ phận thanh niên không đủ kiến thức và sự tỉnh táo để nhận diện âm mưu thâm độc của chúng, dẫn đến bị dẫn dắt, bày tỏ quan điểm trái chiều về các vụ việc, tác động xấu đến hình ảnh của tuổi trẻ trong đời sống xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn nhạy cảm, phức tạp về tôn giáo hoặc tại những nơi đang diễn ra khiếu kiện, khiếu nại kéo dài... Lợi dụng các sự kiện quan trọng của đất nước, một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến tình hình trên Biển Đông, sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra ở bốn tỉnh ven biển miền Trung, chúng xuyên tạc đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường tiến hành là lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là internet để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Chúng triệt để lợi dụng internet để phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy để “chuyển hóa” dần dần lớp trẻ. Chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận ngả theo quan điểm sai trái, tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và định hướng bình luận theo hướng tiêu cực. Đa số người đọc tỏ rõ sự bất bình, phản đối nhưng đáng tiếc vẫn còn số ít người trẻ nhẹ dạ, thậm chí hùa theo, vô tình “nối giáo cho giặc”. Đây cũng là cách thức được chúng xác định là nhanh nhất, hiệu quả nhất để tác động vào lực lượng thanh niên - lực lượng chiếm số đông sử dụng mạng xã hội, hòng đạt được mục đích thâm độc của chúng.

  Điển hình mới đây nhất là vụ việc chúng xuyên tạc, bóp méo nội dung và ý nghĩa của Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV đưa ra bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp thứ 5. Chúng rêu rao cho rằng các văn bản pháp luật này là đi ngược lại với quyền lợi quốc gia, dân tộc và gây tác động tiêu cực tới sự phát triển của đất nước, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của cá nhân với nhiều bài viết đăng trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội như facebook, zalo... gây bức xúc, phẫn nộ trong thanh niên và nhân dân, từ đó lôi kéo thanh niên xuống đường biểu tình, bạo loạn, đập phá cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại về kinh tế, chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam, làm xấu hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Cần phải nói rõ rằng, hành vi lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để tung ra những thông tin, hình ảnh nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng và Nhà nước ta là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là một loại tội phạm không gian ảo hết sức nguy hiểm. Mục đích của chiêu trò này không gì khác là nhằm làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; chúng chủ trương nhằm vào giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên để làm chuyển hóa tư tưởng, dẫn tới quá trình “tự diễn biến” ở lớp người là “rường cột”, tương lai của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác”. Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Những vấn đề mới nổi lên thời gian gần đây trong những người trẻ, nếu không được giải quyết sẽ tạo ra lệch lạc trong suy nghĩ và hành động, gây hậu quả khó lường. Vậy làm cách nào để tạo “sức đề kháng”, vô hiệu hóa những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, phá hoại? Để trả lời cho câu hỏi này, thiết nghĩ: Các cấp bộ đoàn cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên trong thời đại mới; tăng cường hoạt động của lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị của đoàn trong bám sát các địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, nắm bắt, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức và cá nhân cần giữ vững và tăng cường khả năng đề kháng, trang bị cho người sử dụng mạng xã hội, nhất là lớp trẻ đủ nhận thức và kỹ năng sống, để biết tự sàng lọc khi tiếp nhận thông tin, biết cảnh giác với những cạm bẫy, biết nói không với cái xấu; không bình luận, chia sẻ những vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân; không vô tình biến mình thành công cụ cho những âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, có thể tác động xấu đến cuộc sống của nhiều người và toàn xã hội. Chủ động phản bác, kịp thời thông tin chính xác, làm chủ “trận địa thông tin” để ngăn chặn và vô hiệu hóa những thủ đoạn tung tin, truyền bá quan điểm thù địch, sai trái.

 Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần xây dựng cho mình tư tưởng vững vàng trước thông tin xấu độc, luôn kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện và tích cực đấu tranh, ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ; tích cực nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

                                                                                                                         Nguyễn Khánh Vũ- Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 877
Hôm qua : 1.259
Tháng 04 : 22.532
Tháng trước : 94.452
Năm 2024 : 3.045.612
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,04