• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đã tạo điều kiện cho mỗi người tham gia các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… với mục đích giải trí, chia sẻ và trao đổi thông tin, giao lưu, kết bạn... Trên các trang mạng xã hội có rất nhiều các thông tin xấu độc, bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, đổi trắng, thay đen, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch. Gần đây nhất trước diễn biến của dịch Covid - 19 thì trên mạng xuất hiện nhiều thông tin giả, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842 cập nhật thông tin trên báo chí

Thời gian qua các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong quản lý, kiểm duyệt, sử dụng các phương tiện thông tin, chủ động phòng, chống sự xâm nhập, ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa xấu độc trên các trang mạng xã hội vào cơ quan, đơn vị. Qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa xấu độc, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, có khả năng “miễn dịch” với những thông tin xấu độc, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì một số cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động này; năng lực nhận biết, phân loại, đánh giá tác hại của các sản phẩm văn hóa xấu độc còn chưa cao, đặc biệt là việc cập nhật, nhận biết các thông tin sai trái trên mạng xã hội. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, nếu không có nhận thức đầy đủ khi đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, video, clip… có thể vô tình làm mất, lộ, lọt bí mật quân sự, bí mật Nhà nước, đồng thời dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia vào các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, lô đề, cờ bạc, cá độ, vay nặng lãi, tham gia vào các hội kín, nhóm kín trên mạng xã hội dẫn đến vi phạm kỷ luật

Thời gian tới, tác động của thông tin xấu độc trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên sẽ không ngừng gia tăng. Vì vậy, để phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh đạt kết quả cao cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Giáo dục là hoạt động có mục đích, có tổ chức tác động vào nhận thức, tình cảm, ý chí, niềm tin, thái độ, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, người đảng viên. Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, niềm tin, lý tưởng cách mạng và những phẩm chất chính trị, chuẩn mực đạo đức. Nội dung tuyên truyền cần tập trung giáo dục cho cán bộ, đảng viên tinh thần cảnh giác cách mạng, năng lực nhận thức bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiểu rõ thực chất của hoạt động phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội như: Luật Luật An ninh mạng và các chỉ thị, hướng dẫn, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tỉnh ủy về việc chỉ đạo, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; cũng như định hướng cho cán bộ, đảng viên đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và các văn bản khác có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp là nhân tố quyết định đến kết quả và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cấp ủy đảng các cấp cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình trong lãnh đạo hoạt động phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên. Có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì các cấp uỷ đảng mới phát huy cao được vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện hoạt động này. Trong điều kiện hiện nay, các tổ chức đảng cần lồng ghép nội dung phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên trong nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý, năm, có thể ra nghị quyết chuyên đề về phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Cùng với tổ chức đảng, chỉ huy các cấp có vai trò rất lớn đối với hoạt động phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Chất lượng quản lý của chỉ huy các cấp có liên quan trực tiếp đến hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên. Chỉ huy các cấp phải đề ra những biện pháp quản lý sát thực để cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, phát huy mặt tích cực đồng thời đẩy lùi những tác động tiêu cực của việc sử dụng mạng xã hội.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên với phương châm phòng là chính, việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cần tăng cường tính toàn diện, cụ thể, thực tiễn, phải bảo đảm các yêu cầu: khách quan, toàn diện, kết hợp hài hòa giữa nâng cao nhận thức, tư tưởng với xây dựng thái độ, hành vi sử dụng mạng xã hội; xuất phát từ thực tiễn quá trình huấn luyện, công tác, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để xác định nội dung, hình thức, biện pháp phòng, chống, tránh dàn trải; kích thích tính tích cực, sáng tạo, tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên; đồng thời phải luôn bổ sung, cập nhật những nội dung cần thiết đáp ứng yêu cầu phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, tạo ra cơ chế “miễn dịch” trước sự xâm nhập của thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên.

Môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị lành mạnh, tiến bộ giữ vai trò rất quan trọng đối với hoạt động phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên. Đó là môi trường, là điều kiện thuận lợi để trau dồi kiến thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Góp phần định hướng, đáp ứng nhu cầu văn hoá, tinh thần của cán bộ, đảng viên vừa giữ gìn và phát triển các giá trị chuẩn mực xã hội, vừa phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Do vậy môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị được coi là cầu nối giữa việc định hình, mở rộng và đáp ứng nhu cầu văn hóa với giữ gìn, phát triển phẩm chất, năng lực tự phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên. Môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị lành mạnh, tiến bộ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tự học tập, tích lũy kiến thức để họ đủ “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội. Để xây dựng môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị lành mạnh, tiến bộ cần tập trung làm tốt việc xây dựng cảnh quan, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá ở đơn vị; xây dựng các mối quan hệ trong đơn vị tốt đẹp, lành mạnh; thường xuyên quan tâm, tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, thực hiện nghiêm các nền nếp, chế độ quy định, tạo môi trường thuận lợi cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.


Tác giả: Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.250
Hôm qua : 1.947
Tháng 03 : 40.838
Tháng trước : 120.230
Năm 2023 : 3.118.357
Năm trước : 58.930
Tổng số : 3.088.467,57