• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 Năm 2023, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn nhiệm vụ. Qua đó, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT tỉnh, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”. Để xây dựng động cơ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua năm với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” có mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, đa dạng hóa hình thức thể hiện gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Diễn tập thực binh trong diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 -Ảnh: XUÂN DIỆN

Trong năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai 2 giai đoạn thi đua thường xuyên, 1 đợt thi đua cao điểm, 1 đợt thi đua đột kích, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, Quân đội, đơn vị. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, thực sự đem lại khí thế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững đoàn kết thống nhất, mẫu mực, quyết thắng.

Đặc biệt, năm 2023, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh triển khai mô hình xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, với nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, hiệu quả bước đầu từ mô hình, đã góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong LLVT tỉnh.

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân trong tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trình độ tác chiến, khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”. Bộ CHQS đã phát động phong trào thi đua đột kích: “LLVT tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023”.

Với quyết tâm chính trị cao nhất trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành triển khai có chất lượng, chuẩn bị tốt mọi mặt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự (KVPT, PTDS) tỉnh năm 2023, được Quân khu và tỉnh đánh giá cao. Cùng với đó, 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, công tác tuyển quân, hội thi, hội thao ngày càng có bước tiến mới, đảm bảo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, xử lý tình huống của LLVT.

Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy “xanh, sạch, đẹp”, “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm đầu tư. Công tác dân vận, công tác chính sách được duy trì hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm hay, có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đã và đang được các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả, như mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; “Tiết kiệm theo gương Bác”...

Người lính không chỉ SSCĐ, huấn luyện giỏi mà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, chung tay vì phát triển của quê hương. Thông qua nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, nhất là hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh đã huy động gần 5.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, với kinh phí trên 1,2 tỉ đồng thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chung sức vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa... Giúp các địa phương củng cố, làm mới hàng chục km đường bê tông, hệ thống đường giao thông liên thôn; sửa chữa, xây dựng 7 nhà tình nghĩa, cải tạo 10 ngôi nhà giúp đỡ gia đình chính sách và neo đơn ...

Từ những mô hình, việc làm cụ thể, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, của các tổ chức quần chúng trong LLVT tỉnh đã cho thấy, việc cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực.

Chính điều đó tạo được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó, gắn kết tình đoàn kết quân - dân, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức vững mạnh xuất sắc, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy KT-XH phát triển, củng cố QP-AN vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

3 năm liên tục (2020, 2021, 2022), Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 4 và phong trào thi đua yêu nước.

Từ đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng ngày càng có sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, nhằm tạo chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức phong trào thi đua, gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình đã xây dựng, tiếp tục nghiên cứu xây dựng những mô hình mới hiệu quả, có tính lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, làm cho phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Kim Quy

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 767
Hôm qua : 1.198
Tháng 06 : 21.578
Tháng trước : 95.578
Năm 2024 : 3.055.238
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,05