• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2020): Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Hướng Hóa vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở.

Lực lượng Dân quân huyện Hướng Hóa tổ chức huấn luyện chiến thuật

Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, ngay từ ngày thành lập Đảng, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương“Vũ trang cho công nông”. Ngày 28/3/1935, Đảng ta đã có “Nghị quyết về Đội tự vệ”, đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Kể từ đó dưới sự lãnh đạo của Đảng các đội tự vệ công nông, mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng lần lượt được ra đời, đây chính là những cơ sở đầu tiên của LLVT nhân dân. Sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, DQTV được xác định là một LLVT của Nhà nước; một trong ba thứ quân (Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, DQTV) của LLVT nhân dân; là công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở.

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng DQTV trong cả nước, lực lượng DQTV huyện Hướng Hóa được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Trong những năm qua, Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, Huyện Hướng Hóa luôn xác định và đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, sau khi Luật DQTV được ban hành, nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV của hệ thống chính trị các cấp và nhân dân được nâng lên rỏ rệt. Nổi bật là thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng DQTV bảo đảm có số lượng phù hợp; hiện nay tỷ lệ DQTV đạt 2,2% so với dân số, 100% cán bộ quân sự xã, thị trấn được đào tạo quân sự cơ sở; chất lượng, độ tin cậy về chính trị ngày càng được nâng cao, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV trên 23,6%. Công tác huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, chất lượng ngày càng cao, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi; đầu tư mua sắm công cụ hổ trợ cho LLDQ khi làm nhiệm vụ, lắp đặt kamera theo dõi, bảo vệ cơ quan, VKTB. Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV được quan tâm và có nhiều đổi mới; hoạt động của lực lượng DQTV đi vào nền nếp, có hiệu quả; chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;  là lực lượng xung kích trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng đánh giá cao.

Trong thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng DQTV nói riêng phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả với chức năng là cơ quan tham mưu Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định. Trước hết phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật của Đảng, Chính phủ về công tác DQTV. Trên cơ sở đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với hoạt động của lực lượng DQTV; phát huy vai trò nòng cốt cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, công tác DQTV phù hợp tình hình thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường kiểm tra, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài. Tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị; thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cơ quan, tổ chức và Ban CHQS các xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương; chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng bản, vùng sâu, vùng xa. Việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào DQTV phải tiến hành chặt chẽ đúng Luật, coi trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong DQTV đáp ứng yêu cầu về chất lượng chính trị. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV; chú trọng huấn luyện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống xảy ra ở cơ sở; đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV và gia đình theo quy định của Luật, bảo đảm cho chiến sỹ DQTV yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi được huy động, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ở địa phương./.


Tác giả: Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - CTV Ban CHQS huyện Hướng Hóa
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 913
Hôm qua : 1.142
Tháng 07 : 20.896
Tháng trước : 94.993
Năm 2024 : 3.059.328
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,06