• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khoá XII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010. Sau hơn 7 năm thực hiện Luật, công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Quảng Trị đã có bước chuyển biến tích cực, toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

Quảng Trị là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế; hậu quả chiến tranh còn nặng nề; cơ sở hạ tầng và đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; thời tiết khí hậu khắc nghiệt, thiên tai xảy ra thường xuyên; do tác động của nền kinh tế thị trường, lực lượng dân quân thường xuyên phải đi làm ăn xa địa bàn. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Sau khi Luật DQTV được ban hành, từ cấp tỉnh đến các cơ quan, ban ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai đồng bộ công tác tập huấn, phổ biến Luật DQTV và hướng dẫn thi hành luật. Cấp uỷ, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp đã quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt đã chỉ đạo xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị xây dựng mô hình điểm thực hiện pháp Luật về DQTV cho cấp tỉnh, mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng một xã, phường, thị trấn trên cơ sở đó để nhân rộng ra toàn tỉnh. Tổ chức hội thi nhận thức cho Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt, đảm bảo thiết thực và hiệu quả­­.Luật Dân quân tự vệ đã đi vào đời sống xã hội, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng được thống nhất về nhận thức: thực hiện Luật Dân quân tự vệ là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng bảo đảm đủ số lượng, biên chế đúng các thành phần, chất lượng hoạt động ngày càng cao góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

 

Đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật dân quân tự vệ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (giai đoạn 2011-2015, 2017-2020) đúng phương châm"Vững mạnh, rộng khắp", ở đâu có dân, có tổ chức Đảng ở đó có dân quân tự vệ. Các địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký công dân trong độ tuổi, tuyển chọn kết nạp, công nhận hoàn thành nghĩa vụ DQTV theo đúng quy trình, thủ tục; tổ chức luân phiên lực lượng dân quân đạt tỷ lệ từ 20-25%. Tổ chức rà soát, tuyển chọn chặt chẽ trước khi kết nạp vào lực lượng DQTV, bảo đảm quân số, chất lượng ngày càng được nâng lên. Lực lượng DQTV toàn tỉnh đã xây dựng ở 141/141 xã, phường, thị trấn; 232 cơ quan, tổ chức, chiếm 1,9% so với tổng dân số toàn tỉnh. Xây dựng được 2 tiểu đội dân quân thường trực ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và xã A Ngo, huyện Đakrông. Thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức, cán bộ tự vệ trưởng, thôn đội trưởng và cán bộ chỉ huy các đơn vị DQTV đủ về số lượng, chất lượng. Ban CHQS cấp xã làm tốt công tác đăng ký, quản lý vũ khí và sản xuất, mua sắm các loại vũ khí tự tạo, công cụ hổ trợ bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiêm vụ.

Xác định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trong hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dưng lực lượng DQTV, công tác đào tạo cán bộ quân sự cấp xã thường xuyên được quan tâm thực hiện. Tỉnh Quảng Trị đã ban hành đề án đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, kết hợp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hướng dẫn, tuyển chọn đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo đúng theo quy định của trên. Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở 04 khóa tại Trường Quân sự tỉnh, quân số 204 đồng chí, đã và đang đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở cho 125 đồng chí. Kết thúc các khóa học 100% quần chúng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phong quân hàm thiếu úy, ngạch sĩ quan dự bị. Sau khi tốt nghiệp ra trường cán bộ được quan tâm, bố trí cơ bản đúng chuyên môn đào tạo. Hàng năm, cán bộ được tập huấn theo phân cấp, qua đó thống nhất các nội dung mới, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp về tổ chức, phương pháp huấn luyện, duy trì và điều hành chặt chẽ, phát huy tốt trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ được chú trọng với nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả, thiết thực. Các địa phương tổ chức huấn luyện điểm để đánh giá rút kinh nghiệm trước khi bước vào huấn luyện tổ chức hội thao các cụm xã nhằm đánh giá kết quả giữa các đơn vị. Kết thúc huấn luyện tổ chức kiểm tra ba tiếng nổ theo đúng quy định. Từ năm 2010 đến năm 2017 đã tổ chức huấn luyện cho 100% đơn vị, cơ sở, quân số đạt từ 90-95%, kết quả có 75% khá, giỏi bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó hàng năm, các đơn vị, cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 25% đầu mối xã, phường, thị trấn, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh đúng kế hoạch đề ra. Thông qua diễn tập với nhiều hình thức như diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập cụm làng, xã chiến đấu, phòng, chống bão lụt, chống cháy rừng và diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30 của Chính phủ đã nâng cao trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Bên cạnh đó lực lượng dân quân tự vệ ở các xã, phường, thị trấn phối hợp với các lực lượng bảo vệ thành công các sự kiện chính trị, các hoạt động lễ hội tại địa phương. Phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xử lý tốt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham gia bảo vệ phòng chống cháy rừng, khai thác, chặt phá rừng trái phép, bảo vệ tài nguyên môi trường; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định sản xuất và đời sống.

Mặc dù ngân sách của tỉnh cũng như các địa phương, cơ sở còn gặp nhiều khó khăn song cấp uỷ, chính quyền các cấp đã cơ bản đáp ứng về kinh phí bảo đảm phụ cấp cán bộ, huấn luyện, diễn tập và các hoạt động của lực lượng DQTV. Các địa phương đã trích một phần kinh phí xây dựng, tu sửa trụ sở làm việc riêng cho Ban CHQS cấp xã, đến nay toàn tỉnh có 13 xã, thị trấn có trụ sở làm việc riêng, và quy hoạch hệ thống thao trường huấn luyện cấp huyện, cấp xã... Công tác hội thi, hội thao cho cán bộ, chiến sĩ DQTV được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ đúng kế hoạch, đạt kết quả cao.

Kết qu sau hơn 7 năm thực hiện Luật DQTV trong điều kiện địa bàn tỉnh có nhiều khó khăn chi phối, song cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt tốt vị trí, vai trò của Luật, thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm, kịp thời triển khai lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện tốt nội dung quy định của Luật, mang lại hiệu quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp được tăng cường, lực lượng DQTV được xây dựng rộng khắp, tổ chức biên chế phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, cơ sở. Công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập và hoạt động của DQTV chặt chẽ ngày càng đi vào nền nếp, đạt kết quả cao. Chế độ, chính sách cho DQTV cơ bản được đáp ứng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được phát huy, đã nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT nói chung, lực lượng DQTV nói riêng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tin cậy. 

                                                                           

Lê Văn Ngọc

Trưởng ban Dân quân tự vệ - Bộ CHQS tỉnh

 


Tác giả: Lê Văn Ngọc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 760
Hôm qua : 1.140
Tháng 05 : 22.657
Tháng trước : 95.444
Năm 2024 : 3.050.960
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,05