• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống, vững bước tiến lên

Những năm cuối thập niên 70 của thế kỉ XX, tình hình biên giới Tây Nam chưa yên tiếng súng, kẻ thù lại gây ra chiến tranh ở biên giới phía Bắc. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc tổ chức và xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV), ngày 28/7/1979, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Trị Thiên ra Quyết định số 287/QĐ-BCH, thành lập Trung đoàn 842. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 842 đã xây đắp nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành - Đoàn kết sáng tạo - Vững mạnh toàn diện”, góp phần cùng quân và dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

Là đơn vị khung huấn luyện quân DBĐV, đóng quân tại xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới) với doanh trại là nhà cấp 4 mượn tạm, trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian này, đơn vị kiêm thêm nhiệm vụ thu dung; là lực lượng nòng cốt khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt trong cơn bão số 10 năm 1979 xảy ra ở huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Đồng Hới… để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân.

 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong những thập niên cuối của thế kỉ XX, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có sự điều chỉnh kịp thời về biên chế, nhiệm vụ và trong xu thế đó, Trung đoàn 842 cũng đã có nhiều sự thay đổi. Từ năm 1979 đến năm 1991, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Trị Thiên, sau đó là Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 24/5/1991 Trung đoàn 842 giải thể và đến ngày 10/6/1994, đơn vị được khôi phục. Từ tháng 4/1998 đến tháng 8/1998, trung đoàn sáp nhập vào Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị. Sau đó, trung đoàn chuyển thành trung đoàn khung làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng ở khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 2/2003, thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tại thành phố Huế đã tiến hành làm lễ bàn giao, chuyển đổi Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị về trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung đoàn 842, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế về trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Dù qua nhiều lần chuyển đổi, sáp nhập, giải thể và khôi phục, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 842 luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Trung đoàn 842 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phúc tra, quản lí, huấn luyện lực lượng DBĐV đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, sẵn sàng khôi phục thành trung đoàn đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trên các hướng của tỉnh. Ngày 17/10/2008, sau khi sáp nhập Tiểu đoàn 43 vào trung đoàn, nhiệm vụ chính trị trung tâm có sự bổ sung, đó là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động làm nhiệm vụ A2, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác.

 

Trong bối cảnh đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, trung đoàn có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, nhất là sự biến động về tổ chức, biên chế và những thiếu thốn về cơ sở vật chất... Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức động viên bộ đội tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lí, phúc tra DBĐV; rèn luyện kỉ luật, xây dựng đơn vị chính quy. Cơ sở vật chất, kĩ thuật được đầu tư xây dựng ngày càng tốt hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không ngừng được cải thiện. Công tác đảng, công tác chính trị luôn được chú trọng, gắn xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong và ngoài quân đội.

 

Nghi thức trao súng trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019 tại Trung đoàn 842. Ảnh: KQ

 

Đóng quân trên nhiều địa phương, trung đoàn luôn chăm lo xây dựng, phát triển mối quan hệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; phòng chống “Diễn biến hòa bình”, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai... đã để lại trong nhân dân các địa phương về hình ảnh cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 842, làm ngời sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kì mới.

 

Bằng sự tận tâm, lòng nhiệt huyết cách mạng, tinh thần khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã lập được nhiều chiến công, thành tích, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, khen thưởng. Nhiều năm đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, bằng khen, giấy khen; hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện các nhiệm vụ khác. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện, trưởng thành tại trung đoàn đã trở thành cán bộ cao cấp trong quân đội. Nhiều đồng chí phục viên, chuyển ngành trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lí chủ chốt và những doanh nhân tiêu biểu ở các địa phương. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực to lớn thôi thúc cán bộ, chiến sĩ luôn ghi nhớ để vững bước vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

 

Vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang Quảng Trị ngày càng vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 842 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát đối tượng tác chiến; lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, coi trọng huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực; gắn xây dựng chính quy với quản lí kỉ luật, bảo đảm đơn vị luôn vững mạnh toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, đạt độ vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng trung đoàn tiêu biểu về mọi mặt, là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi đi đôi với thực hành tiết kiệm, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Thường xuyên bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kĩ thuật cho các nhiệm vụ. Củng cố, tăng cường mối quan hệ, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

 

Tiếp nối truyền thống của đơn vị trong 40 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 842 hôm nay đang ra sức thi đua, đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động; khắc phục mọi khó khăn, xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, vững bước tiến lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, viết tiếp trang sử vàng truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị anh hùng trong thời kì mới.

 

Thiếu tá Trần Hùng Khanh

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 842


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 949
Hôm qua : 1.268
Tháng 09 : 26.342
Tháng trước : 105.027
Năm 2023 : 3.232.683
Năm trước : 58.930
Tổng số : 3.087.573,01