• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mọi thời điểm

(QT) Năm 2018, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng (QS - QP) trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phần tử cực đoan, cơ hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá sự nghiệp cách mạng, nhất là chống phá trên lĩnh vực an ninh mạng; tội phạm ma túy gia tăng về số người nghiện và vi phạm, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của một số địa phương. Bên cạnh đó, những tác động, ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt gây ra đã làm cho sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn. Thực tế trên đòi hỏi cần có giải pháp hữu hiệu, định hướng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của tỉnh năm 2019. Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Đại tá NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tìm hiểu cụ thể hơn vấn đề này. 

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết một số đặc điểm, tình hình nổi bật về quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2018?

 

- Năm 2018, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng (QS - QP) trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phần tử cực đoan, cơ hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá sự nghiệp cách mạng, nhất là chống phá trên lĩnh vực an ninh mạng; tội phạm ma túy gia tăng về số người nghiện và vi phạm, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của một số địa phương. Bên cạnh đó, những tác động, ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt gây ra đã làm cho sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn.

 

Nắm chắc tình hình cùng những thuận lợi, khó khăn đan xen, với quyết tâm từ chính nội lực của cán bộ, chiến sĩ, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát nghị quyết, chỉ lệnh của Quân khu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ QS-QP một cách đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

 

- Năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có những nội dung, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP như thế nào và đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

 

- Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được củng cố vững chắc, đặc biệt là đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về công tác quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng- an ninh (QP-AN), bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên từng địa bàn.

 

Ngay từ đầu năm 2018, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn, điều chỉnh, bổ sung văn kiện, kế hoạch QS-QP đúng mệnh lệnh, hướng dẫn của trên, sát thực tế chiến đấu. Tham mưu Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được BCĐ Diễn tập Quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều phương pháp mới. Đầu tư xây dựng công trình sở chỉ huy diễn tập các cấp kết hợp cho tập kết làm nhiệm vụ A2 bảo đảm sử dụng lâu dài, sát thực tế, đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo các đơn vị diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, cụm xã hoàn thành tốt nhiệm vụ có mặt xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 

Trong năm, công tác quản lý, xây dựng và huấn luyện bộ đội thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên tiếp tục được coi trọng và triển khai có hiệu quả. Hiện nay, tổng số dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,9% so với dân số; trong đó đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 30,8%; toàn tỉnh tổ chức được 82 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng... Chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được nâng lên cả về số lượng, chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, thực hiện nghiêm việc duy trì các chế độ, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nền nếp nét đẹp văn hóa quân nhân, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT).

 

Đại tá Nguyễn Hoài Phương trao danh hiệu chiến sĩ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 cho các cá nhân. Ảnh: XUÂN DIỆN​

 

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục được duy trì và tổ chức thực hiện có chất lượng. Thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 87 và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình. Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) được phát động sôi nổi, đã tổ chức thành công Đại hội TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh. Duy trì đầy đủ lượng vật chất, trang bị, phương tiện hậu cần, kỹ thuật bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tốt mô hình tăng gia sản xuất tập trung của Bộ CHQS tỉnh, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Với phương châm hướng về cơ sở, đồng hành với cơ sở, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại giúp nhân dân vùng trọng điểm về QP - AN; vùng giáo; tích cực tham gia ngày công, hỗ trợ vật chất giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình lũ lụt thiên tai, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không quản ngại khó khăn, gian khổ, kịp thời có mặt ở những địa bàn xung yếu cùng nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, giữ vững ổn định tình hình chính trị, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận và dành tình cảm đặc biệt cho những người lính Cụ Hồ.

 

- Từ những kết quả trên, đồng chí cho biết một số định hướng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của tỉnh năm 2019 là gì, thưa đồng chí?

 

- Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy Quảng Trị năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối QS-QP, xác định phương hướng, mục tiêu và những chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, đó là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu của LLVT tỉnh; thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục đột phá, làm chuyển biến hơn nữa công tác quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, các nghị quyết chuyên đề; khắc phục có hiệu quả khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2019; đồng thời chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV và thanh niên nhập ngũ năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Thực hiện tốt nhiệm vụ hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật.

 

Với quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS-QP năm 2019, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn trong mọi thời điểm, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                                     Kim Quy thực hiện (theo Báo Quảng Trị)


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 817
Hôm qua : 1.147
Tháng 02 : 21.306
Tháng trước : 93.742
Năm 2024 : 3.035.829
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,03