• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA Ở ĐƠN VỊ

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nền tảng đó đã giúp cho nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, thiên tai, địch họa, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đối với Quân đội, văn hóa đã làm cho mỗi cơ quan, đơn vị luôn thắm đượm tình đồng chí, đồng đội, gắn kết chặt chẽ giữa cá nhân với tập thể, góp phần bồi đắp thêm bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tình cảm, trách nhiệm, tính kỷ luật, tác phong chính quy, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Nhận thức rõ vai trò xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan, đơn vị vừa là động lực, vừa là mục tiêu để xây dựng, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội” với nhiều cách làm phong phú, đa dạng.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vĩnh Linh chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên đơn vị (Ảnh Ngô Lượng)

 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn xây dựng môi trường văn hóa, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh nhằm định hướng nhận thức và thực hiện tốt các nội dung phong trào bằng các hoạt động như: giáo dục chính trị, tuyên truyền cổ động, tổ chức văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng. Từ đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa bàn đóng quân. “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội” đã trở thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mỗi cơ quan, đơn vị thực sự là cái nôi nuôi dưỡng những giá trị văn hóa, nhân cách quân nhân, bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào hoạt động văn hóa sôi nổi, phát triển rộng khắp, là điều kiện, môi trường hướng cho mọi cán bộ, chiến sỹ vươn tới cái đẹp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, ứng xử văn minh trong cơ quan, đơn vị.

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng doanh trại theo mô hình “xanh, sạch, đẹp”; khuôn viên được chỉnh trang, nơi ăn ở, làm việc, sinh hoạt của bộ đội chính quy, thống nhất. Công tác quản lý văn hóa được thực hiện chặt chẽ, phát huy tốt các thiết chế văn hóa, góp phần thiết thực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, kịp thời ngăn chặn các tệ nạn xã hội, văn hóa lạc hậu, xấu độc, tiêu cực thẩm thấu vào đơn vị. Các phong trào, cuộc vận động như: “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phải sau”… được phát động, triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt. Các thiết chế văn hóa như: thư viện, phòng đọc, tủ sách pháp luật, hộp báo thao trường tại các đơn vị được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Chế độ báo, tạp chí được đảm bảo đầy đủ theo đầu mối các đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị tổ chức các buổi chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn đóng quân; tham mưu tổ chức liên hoan văn nghệ và duy trì tốt các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí trong các dịp lễ kỷ niệm, giờ nghỉ, ngày nghỉ cho cán bộ, chiến sỹ. Nhiều đơn vị không chỉ quan tâm tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh cho cán bộ, chiến sỹ trong hoạt động thể thao mà còn tổ chức các giải thi đấu tại đơn vị mình để khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, tạo thành thói quen rèn luyện tốt cho sức khỏe, nâng cao tỷ lệ quân số khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Việc xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, có nền nếp chính quy và cảnh quan văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội được các đơn vị quan tâm, chú trọng. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cơ bản đã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khang trang. Đây là điều kiện tốt để xây dựng môi trường, cảnh quan văn hóa tại các đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện gắn công tác xây dựng nền nếp chính quy với xây dựng môi trường văn hóa, vừa bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, vừa phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đến nay, đã có 100% doanh trại của các đơn vị trong LLVT tỉnh có hệ thống vườn hoa, cây cảnh, khu tăng gia tập trung, tạo cảnh quan, môi trường làm việc, sinh hoạt xanh, sạch, đẹp. Tiểu biểu trong xây dựng môi trường văn hóa năm 2017 được Bộ Tự lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” có: Ban CHQS huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa, Thành phố Đông Hà, Trung đoàn 842 và Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Cồn cỏ.

Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian tới, Phòng Chính trị sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, đẩy mạnh các biện pháp thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội” trong các cơ quan, đơn vị của LLVT tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, vận dụng sáng tạo nhiều nội dung phù hợp với điều kiện thực tế ở các đơn vị, trọng tâm vào đơn vị cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cấp, mọi tổ chức, mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, đặc biệt là cấp uỷ, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chính trị nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục tiêu và tính chất của phong trào xây dựng môi trường văn hóa, đơn vị văn hóa; đồng thời giáo dục, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật và xây dựng chính quy, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia tích cực vào việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, hiệu quả từ phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội” tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, đưa văn hóa quân sự thấm sâu vào đời sống bộ đội, bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thực sự là những đơn vị văn hóa tiêu biểu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương./.

                                                                          Nguyễn Tài Tuyến


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 760
Hôm qua : 1.140
Tháng 05 : 22.657
Tháng trước : 95.444
Năm 2024 : 3.050.960
Năm trước : 58.579,95
Tổng số : 3.087.573,05